Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!


In onze webshop kunt u niet alleen collectebonnen bestellen. U kunt ook betalingen doen voor de diverse jaarlijkse acties, voor uw abonnement Geandewei en voor de actie Kerkbalans. Log in bij onze Webshop: klik hier.


 

Aan de leden van de wijkgemeenten Adelaar-Regenboog, Fenix/Goede Herder, Rondom de Grote Kerk van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden,
 
Voortgang fusie wijkgemeenten
Even bijpraten…

Om te noteren in uw agenda

Alle leden van de wijkgemeenten Adelaar-Regenboog, Fenix/Goede Herder en Rondom de Grote Kerk worden uitgenodigd op woensdag 13 december a.s. in de Grote Kerk, aanvang 19.30 uur. Op deze avond worden de wijkgemeenten afzonderlijk gehoord over de Plaatselijke Regeling en over de samenstelling van de wijkkerkenraad.

RECTIFICATIE

De feestavond ter viering van de fusie is niet woensdag 14 februari, maar woensdag 7 februari 2018. 
Een bruisende feestavond waar we gemeenteleden vragen hun talent te presenteren: denk aan cabaret, zingen, muziek maken, voordragen, enz. Geef gehoor aan onze oproep en doe mee. U kunt zich opgeven via de e-mail 
 

 

terug