Agenda
« vorige  |  februari 2019  |  volgende »

Dinsdag 16 oktober 2018 t/m dinsdag 19 maart 2019 Middagkring De Jacobijner
Locatie: Leeuwarden
Tijdstip: 14:30  - 15:45

De Middagkring onder leiding van ds. A. M. Roest sprak af om het komende seizoen onze gesprekken voort te zetten over het denken van Huub Oosterhuis, zoals dat onder redactie van Kees Kok in enige mate gesystematiseerd wordt samengevat in het boek 'Alles voor allen' (Uitgeverij Kok als ISBN 9789043527989).

Het boek vermeldt ter introductie: „Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen dat 'het christelijk geloof’ hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof.

In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek protestant. Voor alle mensen van goede wil.

Data: dinsdag 16 oktober, de volgende data zijn (onder voorbehoud) de dinsdagen 6 november, 4 december, 15 januari, 19 februari en 19 maart.
Tijd: 14.30 - 15.45 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348 Leeuwarden
Info en opgave: ds. A. M.Roest, 058-2673450,

 

Woensdag 26 september 2018 t/m woensdag 3 april 2019 Christelijke mystiek in woord en beeld
Locatie: Leeuwarden
Tijdstip: 20:00  - 21:30

Wat is een mystieke ervaring? Waar vinden we daar voorbeelden van in Bijbel en traditie en wat hebben die ons te zeggen?

Kick Bras (dé protestantse kenner van mystiek), publiceerde onlangs 'Oog in oog; Christelijke mystiek in woord en beeld'. Een prachtig boek, waarin tal van aspecten van mystiek worden uitgelegd aan de hand van schilderijen en beeldende kunst. Tijdens zes woensdagavond bijeenkomsten gaan wij werken met enkele paragrafen uit dit boek.

Na een korte ontspanningsoefening bekijken we eerst een kunstwerk in een vorm van beeldmeditatie. Dan delen we wat die meditatie ons bracht en tenslotte bespreken we de uitleg en de toelichting die Kick Bras geeft in zijn boek. De avonden worden voorbereid in samenwerking met de meditatie-groep van 'De Schakel'. Om de avonden te volgen is het niet nodig het boek aan te schaffen.

Leiding: ds. Helmer Ie Cointre en ds. Reinier Nummerdor.
Informatie en opgave (voor 21 september) bij: / 058- 2675825
Data: woensdagen 26 september, 24 oktober, 28 november, 23 januari, 27 februari, en 3 april.
Tijd: 20-21.30 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden- Camminghaburen
Info: www.kerkincamminghaburen.nl

 

Donderdag 31 januari 2019 t/m donderdag 11 april 2019 Leerhuis theologie: 'God met ons'
Locatie: Leeuwarden
Tijdstip: 10:00  - 11:30

De vroegere aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, schreef het boekje 'God met ons' over de betekenis van kruis en opstanding toen en nu. In toegankelijke taal gaat hij in op Bijbelse begrippen als 'kruis', 'offer' en 'Opstanding' en hun betekenis in de historische situatie van toen en nu. Een verfrissende kijk op de basis van het christelijk geloof door één van de grootste theologen van dit moment.

In zes bijeenkomsten nemen we telkens één hoofdstuk door en bespreken het, mede aan de hand van gespreksvragen van Williams zelf. Voor iedereen die kennis wil nemen van het denken van een hedendaagse theoloog en haar of zijn geloof wil verdiepen. Begeleiding: ds. Helmer Ie Cointre.

Data: zes donderdagochtenden: 31 januari, 14 & 28 februari, 14 & 28 maart en 11 april
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: Kerkelijk centrum 'De Schakel' , Havingastate 7, Leeuwarden
Info en opgave: (voor 15 januari) bij ds. Helmer Ie Cointre: 058-2675825 /
; www.kerkincamminghaburen.nl

 

Zondag 23 september 2018 t/m zondag 23 juni 2019 Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke
Locatie: Leeuwarden
Tijdstip: 19:00

Op de fjirde snein fan de moanne is der in Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. In fesper is in junsgebed en in dei-ofsluting: yn tankberens sjogge wy werom op it goede dat de dei us brocht hat. Yn fertrouwen geane wy de nacht yn, mei hope op in nije dei mei it eigen Ijocht en eigen taken.

Dizze fesperfiering bestiet ut in oantal fêste underdielen: in psalmgebed en oare gebeden, in koarte meditaasje foarofgeande oan de bibellêzing, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel, fluit of klarinet of oar instrumint, solosjongen of koarsang. Der is omtinken foar in meditatyf momint. Wy sjonge mei elkoar under oargelbegelieding fan us feste oargelist Theo Jellema.

Dizze fespertsjinsten falle under de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme ut ferskate plakken yn Fryslan.

Data: snein 23 septimber, 28 oktober, 25 novimber, 27 jannewaris, 24 febrewaris, 24 maart, 28 april, 26 maaie en 23 juny.
Tiid: 19 oere
Plak: Waalske Tsjerke