do 18 oktober 2018 t/m maandag 5 november 2018

Wonen in de bijbel: bibliodrama

Locatie: 
 Kerkelijk centrum De Schakel, Havingastate 7
Tijdstip: 
 19.30 uur  - 22.00 uur

In de Bijbel staan veel verhalen: inspirerend, ontroerend of weerbarstig. Ze werken vaak als een spiegel, zeker als je ze speelt en probeert in de rol te kruipen van iemand uit het verhaal, je krijgt meer zicht op het bijbelverhaal, maar ook op je eigen leven. We spelen per avond een bijbelverhaal, onder deskundige leiding van ds. Helmer le Cointre (PKN) en ds. Marjan van Hal (Remonstranten).

Data: donderdagen 18 oktober, 1 en 5 november.
Info en opgave:  / 058-2675825 of / 0522-491221. www.leeuwarden.remonstranten.nl
www.kerkincamminghaburen.nl
 

terug