di 16 oktober 2018 t/m dinsdag 19 maart 2019

Middagkring De Jacobijner

Locatie: 
 Leeuwarden
Tijdstip: 
 14:30  - 15:45

De Middagkring onder leiding van ds. A. M. Roest sprak af om het komende seizoen onze gesprekken voort te zetten over het denken van Huub Oosterhuis, zoals dat onder redactie van Kees Kok in enige mate gesystematiseerd wordt samengevat in het boek 'Alles voor allen' (Uitgeverij Kok als ISBN 9789043527989).

Het boek vermeldt ter introductie: „Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen dat 'het christelijk geloof’ hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof.

In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek protestant. Voor alle mensen van goede wil.

Data: dinsdag 16 oktober, de volgende data zijn (onder voorbehoud) de dinsdagen 6 november, 4 december, 15 januari, 19 februari en 19 maart.
Tijd: 14.30 - 15.45 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348 Leeuwarden
Info en opgave: ds. A. M.Roest, 058-2673450,

terug