zo 18 november 2018

Lezing over Meister Eckhart: Leven zonder waarom

Locatie: 
 Leeuwarden
Tijdstip: 
 15:00  - 17:00

Een van de centrale thema's in de mystieke prediking van de middeleeuwse filosoof/theoloog Meister Eckhart (1260 - 1328) is het thema van de Godsgeboorte in de grond van de ziel, de vereniging van God en mens. Eckharts leer van de Godsgeboorte houdt geen opgaan in het oceanische in, maar draait uit op een praktische levenswijze die is geworteld in ontvankelijkheid - een leven zonder waarom.

Tijdens de lezing van Welmoed Vlieger gaan we na welke levenshouding Eckhart hier voor ogen heeft en hoe deze tot uitdrukking kan komen in het praktische, alledaagse leven van nu.

Welmoed Vlieger (1976) heeft wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing en vervolgens wijsbegeerte gestudeerd, waarbij zij zich specialiseerde in het leven en denken van Meister Eckhart. Zij werkt momenteel aan een proefschrift over innerlijkheid en politiek aan de VU en is daarnaast columniste bij Trouw, (www.welmoedvlieger.nl)

Datum: zondag 18 november
Tijd: 15.00-17.00 uur
Plaats: Kerkelijk centrum 'De Schakel', Leeuwarden
Info: www.kerkincamminghaburen.nl
 

terug