Project Interactief Columbia

Lopende Actie

Collecte Kerkinactie (ZWO)

Project Interactief Columbia
Sinds 2012 zijn we als Protestantse Gemeente te Leeuwarden via Kerk in Actie, verbonden aan het project Interactief Colombia. Bij dit project waren 2 uitgezonden medewerkers betrokken. De eerste twee jaar ds. Henk Vijver en daarna ds. Inge Landman. Zij hielden zich bezig met ‘Geloven in verzoening’. Dit werd o.a. gedaan door middel van gespreksgroepen van slachtoffers van de burgeroorlog en contextueel Bijbellezen.

De afgelopen jaren zijn beide medewerkers meerdere malen in onze gemeenten aanwezig geweest. Henk Vijver met Edgar Lopez om te vertellen over de situatie in Colombia en Inge Landman heeft meegewerkt aan kerkdiensten en heeft cursussen gegeven over contextueel Bijbellezen.

De organisaties die we, via Kerk in Actie, steunen zijn:
Mencoldes: geeft materiële en psychosociale hulp aan 30-40 nieuwe gezinnen per maand, die verdreven uit hun eigen dorp, terecht komen in de sloppenwijken van Bogotá.
PCS: een organisatie die zich richt op het versterken van andere organisaties via trainingen en advies om samen sterker te staan.
Afrodes: een stichting die Afro-Colombiaanse kinderen en jongeren opvangt, die al vaak heel veel geweld hebben meegemaakt.
Peace Brigade International: een team van ong. 40 waarnemers, die dagelijks begeleiding bieden aan bedreigde medewerkers van mensenrechtenorganisaties.

We hopen dat u dit werk ruimhartig wilt ondersteunen door middel van de collecte of via IBAN: NL 59 FVLB 0635 805 243 t.n.v. ZWO commissie Prot. Gem. Leeuwarden.