Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!

Gemeenteleden leiden uitvaartdiensten
 
De Algemene Kerkenraad biedt aan gemeenteleden de mogelijkheid om  uitvaartdiensten te leiden. Voorwaarden zijn dat zij belijdend lid zijn en voor eigen rekening de training ‘Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden’ van de Protestantse Kerk in Nederland met goed gevolg hebben doorlopen. Klik hier voor meer informatie.

Project Interactief Columbiaklik hier voor meer informatie
 
In onze webshop kunt u niet alleen collectebonnen bestellen. U kunt ook betalingen doen voor de diverse jaarlijkse acties, voor uw abonnement Geandewei en voor de actie Kerkbalans. Log hier in bij onze webshop.

 

terug