Ledenadministrateurs per wijk Ledenadministrateurs per wijk

Mutaties in het ledenbestand dient u door te geven aan de ledenadministrateur van uw wijkgemeente.

Adelaar-Regenboog
Mw. M. Maurits
De Fennnen 348
8918 CR  Leeuwarden
E-mail:

Fenix-Goede Herder
Dhr. S. Schouwstra
Reinder Brolsmawei 47
8915 DG Leeuwarden
E-mail:

De Schakel
Mw. S. Zeilstra-Falkena
Idzerdastins 133
8925 AG  Leeuwarden
E-mail:

Rondom De Grote Kerk
Dhr. K. Klopma
Verlengde Schrans 66
8932 NP Leeuwarden
E-mail:

De Fontein
Fam. E. van der Meer
Smeetsmastins 98
8925 GV Leeuwarden
E-mail:

terug