Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden
De Werkgroep Geloven in Leeuwarden is per 1 april 2020 formeel een vereniging met beperkte aansprakelijkheid.

Doel van de werkgroep is de Leeuwarder kerken te faciliteren bij hun vormings- en toerustingsactiviteiten als ook bij andere gezamenlijke activiteiten, mochten zij daartoe opdracht geven.

Aan de doelstelling wordt inhoud gegeven door:

1. Het coördineren van de activiteiten van de Leeuwarder Kerken op het gebied van vorming en toerusting.
2. Het verzorgen van de p.r. rond de in lid 1 genoemde activiteiten.
3. Het jaarlijks organiseren van een aantal gezamenlijke activiteiten op het gebied van vorming en toerusting, zoals lezingen, discussie – avonden, voorstellingen e.d.
4. Het uitvoeren dan wel faciliteren van andere gezamenlijke activiteiten van de Leeuwarder kerken voor zover de werkgroep daartoe de opdracht ontvangt.

Twee keer per jaar verschijnt een krant met alle activiteiten van de deelnemende gemeenten voor de komende periode. Diezelfde activiteiten - plus wat daar tussendoor nog bij komt - zijn ook op deze website te vinden. Krant en website staan onder redactie van Arjen Bakker uit Menaam.

Gemeenten, kerken of christelijke instellingen die hun activiteiten via website en/of krant kenbaar willen maken kunnen met de redactie contact opnemen via www.geloveninleeuwarden.nl.
 
terug