De Schakel De Schakel


De kerkdiensten vinden plaats in De Schakel, Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden-Camminghaburen. De dienst begint om 9.30 uur (tenzij anders vermeld).

In de kerkzaal is van alles te zien. Sommige elementen zijn al aanwezig vanaf de bouw, andere elementen zijn in de loop der jaren toegevoegd.

De wijkgemeente De Schakel (http://www.kerkincamminghaburen.nl) heeft een kerkenraad en schakels. Schakels zijn ambtsgroepen rondom een bepaald facet van het gemeentezijn. In deze schakels zijn alle groepen en commissies vertegenwoordigd die zich bezighouden met dat facet.

De Schakel is een multifunctioneel gebouw dat niet alleen voor kerkdiensten wordt gebruikt, maar ook voor vergaderingen, examens, cursussen en concerten.

Voor het reserveren van zalen en het maken van afspraken kunt u een centraal reserveringsnummer bellen (058 - 212 83 13), dat op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bereikbaar is. Per e-mail is het ook mogelijk om te reserveren. Reserveringen worden geregeld door de beheerder van de grote kerk: info@grotekerkleeuwarden.nl.

Voor het gebruik van het gebouw op doordeweekse dagen/avonden en de commerciële activiteiten kunt u contact opnemen met Beheer Kerkgebouwen.
 
terug