Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau


Bij het Kerkelijk Bureau kunt u terecht met al uw vragen omtrent de vaste vrijwillige bijdrage, uw inschrijving, een abonnement op Geandewei, etc.

Daarnaast verricht het Kerkelijk Bureau werkzaamheden met betrekking tot:
  • Het voeren van het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters en het bijhouden van de kerkelijke archieven
  • De ledenadministratie van de PKN te Leeuwarden 
  • De administratie van de Geandewei (PKN te Leeuwarden)
De financiële administratie van: 
  • PKN te Leeuwarden  
  • PKN te Leeuwarden-Huizum
  • PKN te Oldelamer/Oldetrijne
 De salarisadministratie van: 
  •  Studentenpastoraat Leeuwarden 
  •  Aanloophuis Leeuwarden 
  •  Straatpastoraat Leeuwarden
Contact
Het Kerkelijk Bureau is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Adres    : Bij de Put 17, 8911 GE Leeuwarden.
Telefoon: 058-2124232
E-mail   : info@kerkelijkburo.nl
 
terug