Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!
In verband met Hemelvaartsdag is het Kerkelijk Bureau gesloten op 13 en 14 mei a.s.

Nieuwe coördinator Aanloophuis Leeuwarden
 
Het Aanloophuis Leeuwarden heeft een nieuwe coördinator. Haar naam is Harmke Lagerwaard-Louwsma. Zij volgt Marieke Jooste-Heinkens op die eind april stopt met haar werkzaamheden bij het Aanloophuis. Marieke heeft maar kort voor het Aanloophuis gewerkt: ”Mijn andere werkgever de Sociaal Werk opleiding van de Hanze hogeschool heeft mij geheel onverwachts een groter contract aangeboden. Ik vond het fijn om te werken bij het Aanloophuis met alle vrijwilligers en bezoekers.”
 
De nieuwe coördinator schrijft over zichzelf: “Ik heb een groot hart voor de medemens en ben ervan nature op gericht om iets bij te dragen aan de samenleving. Het christelijke geloof is de bron en inspiratie voor mij”. Zij start 1 mei met haar werk bij het Aanloophuis. Daarvoor was zij werkzaam als projectcoördinator bij Stichting Present Noordwest Friesland. De nieuwe coördinator is te bereiken via het coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl
Bestuur en vrijwilligers wensen Harmke een mooie en zinvolle tijd toe bij het Aanloophuis. 



Een bestemming voor uw collectegeld 

Nu u al een tijd niet naar de kerk kunt, houdt u uw collectegeld over. Mogen wij u vragen om dat bedrag alsnog aan de kerk te geven?
En het liefst nog iets meer?


De coronacrisis kost de Protestantse Gemeente te Leeuwarden veel geld. We missen niet alleen de collecte-inkomsten, maar ook verhuuropbrengsten, omdat vergaderingen, lezingen, concerten en dergelijke in onze gebouwen zijn afgelast. Tegelijk lopen de meeste kosten gewoon door. 

U kunt ons helpen om de financiële gevolgen van de crisis te beperken door een donatie te doen. Geef uw opgespaarde collectegeld - en wat u verder kunt missen - via de digitale weg. Als u deze link volgt komt u direct op de betaalpagina. Vervolgens drukt u op de gele knop Gift/donatie. Hier kunt u uw collectegeld/gift overmaken. 

U kunt via internetbankieren ook een bedrag overmaken. Het rekeningnummer hiervoor is NL93 RABO 0373 7241 52 ten name van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. 

Hartelijk dank!
 
 Geloof in delen - juist nu!

 Geachte gemeenteleden,

 In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie.
 Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en
 hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze
 naasten en onszelf.

 De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!

 Daarom vragen we uw steun.

 Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden.
 Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de
 komende weken zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw
 bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes. 
 Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

 Heel hartelijk dank!

 P.S. Geloof in delen en geef!

 
terug