Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!
Mededelingen uit de gemeente

Het Aanloophuis in deze tijd - In gesprek met Titia de Boer
Vreemde tijden voor iedereen, zo ook voor het Aanloophuis in Leeuwarden. Normaal gesproken iedere zaterdag en zondag open voor mensen die geen huis of thuis hebben of eenzaam zijn. De afgelopen maanden moesten ze noodgedwongen de deuren sluiten. Meer...

Vrijwilliger worden bij het Aanloophuis te Leeuwarden?
Het Aanloophuis, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een warme, gezellige sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Meer...

Even voorstellen... Gerda van Brug, uitvaartleidster.
Mijn naam is Gerda van Brug. Sinds maart 2018 ben ik als uitvaartleidster aangesteld bij de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. Meer...Een bestemming voor uw collectegeld 

Nu u al een tijd niet naar de kerk kunt, houdt u uw collectegeld over. Mogen wij u vragen om dat bedrag alsnog aan de kerk te geven?
En het liefst nog iets meer?


De coronacrisis kost de Protestantse Gemeente te Leeuwarden veel geld. We missen niet alleen de collecte-inkomsten, maar ook verhuuropbrengsten, omdat vergaderingen, lezingen, concerten en dergelijke in onze gebouwen zijn afgelast. Tegelijk lopen de meeste kosten gewoon door. 

U kunt ons helpen om de financiële gevolgen van de crisis te beperken door een donatie te doen. Geef uw opgespaarde collectegeld - en wat u verder kunt missen - via de digitale weg. Als u deze link volgt komt u direct op de betaalpagina. Vervolgens drukt u op de gele knop Gift/donatie. Hier kunt u uw collectegeld/gift overmaken. 

U kunt via internetbankieren ook een bedrag overmaken. Het rekeningnummer hiervoor is NL93 RABO 0373 7241 52 ten name van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. 

Hartelijk dank!
 
 Kerkdiensten in verband met het coronavirus

 Geachte gemeenteleden,

 Op 23 maart jl. heeft de Nederlandse regering een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen.
 Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor het kerkelijk leven in onze gemeente.

 Dit betekent dat de kerkdiensten van onze drie wijkgemeentes tot 1 juli 2020 zullen vervallen.
 
 Grote Kerk
 Wijkgemeente De Jacobijner biedt elke zondag een online dienst aan die te volgen is via http://tiny.cc/jacobijner.
 De website www.jacobijner.nl biedt ook toegang tot deze nabijheid op afstand.
 
 Fontein
 Wijkgemeente De Fontein biedt elke zondag een online dienst aan die te volgen is via www.defontein058.nl,
 www.kerkomroep.nl, en via het YouTube-kanaal van de wijkgemeente.

 Camminghaburen
 Wijkgemeente Camminghaburen biedt elke zondag een online dienst aan die te volgen is via
 www.kerkincamminghaburen.nl. Bij overbelasting van deze site kan de dienst ook bekeken worden via www.schakeltv.nl.

 Kijk voor overige wijkgerichte informatie op de websites van de wijkgemeenten.

 We hopen dat door middel van de aangescherpte maatregelen het coronavirus snel onder controle is, zodat we
 elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerkgebouwen.

 Met vriendelijke groet,
 Protestantse Gemeente te Leeuwarden
 
 Geloof in delen - juist nu!

 Geachte gemeenteleden,

 In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie.
 Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en
 hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze
 naasten en onszelf.

 De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!

 Daarom vragen we uw steun.

 Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden.
 Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de
 komende weken zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw
 bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes. 
 Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

 Heel hartelijk dank!

 P.S. Geloof in delen en geef!

 
terug