Ledenadministrateurs per wijk Ledenadministrateurs per wijk
Mutaties in het ledenbestand dient u door te geven aan de ledenadministrateur van uw wijkgemeente.

De Jacobijner
Kerkelijk Bureau
Bij de Put 17
8911 GE Leeuwarden
E-mail: info@kerkelijkburo.nl

De Schakel
J. ten Kate
Okkingastate 10
8925 HJ  Leeuwarden
E-mail: monictenkate@hotmail.com

De Fontein
Mw. A. Visser - Cnossen
Schieringerweg 123
8924 CV Leeuwarden
E-mail: ledenadministratie@defontein058.nl
 
terug