Bestuur en Organisatie Bestuur en Organisatie
De Protestantse Gemeente te Leeuwarden bestaat uit drie wijkgemeenten: De Jacobijner, De Fontein en Camminghaburen.

De Protestantse Gemeente te Leeuwarden wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad. De leden zijn ambtsdragers van de verschillende wijkgemeentes en de dominees van de wijken.

De belangrijkste organen naast de Algemene Kerkenraad zijn het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

Het dagelijks beheer van de kerkgebouwen is gedelegeerd aan Beheer Kerkgebouwen Leeuwarden, dat werkt onder supervisie van het College van Kerkrentmeesters.

Het secretariaat en de financiële adminstratie van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden wordt gevoerd door het Kerkelijk Bureau.

 
Algemene Kerkenraad  
Voorzitter: Daan Postma
Scriba: Nelly Meijer-Torenstra
Postadres: Bij de Put 17, 8911 GE
E-mail:  info@kerkelijkburo.nl
   
College van Kerkrentmeesters  
Voorzitter: Jan Veltman
Secretaris: Mars van 't Veer
Postadres: Bij de Put 17, 8911 GE
E-mail: info@kerkelijkburo.nl
   
College van Diakenen  
Voorzitter: Roland Wijmenga
Secretriaat: Jan Plat
Postadres: Bij de Put 17, 8911 GE
E-mail: diaconieleeuwarden@gmail.com


‚Äč
 
terug