Mededelingen uit de gemeente Mededelingen uit de gemeente

(1/3) Avondmaalscollecte Leprazending (Witte donderdag 18 april en Paaswake zaterdag 20 april 2019)

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In hun strijd vergeten ze de individuele patiënt niet en behandelen hem of haar met aandacht en liefde. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Zij willen juist deze mensen medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Op die manier dragen ze Gods liefde uit.

Als internationale organisatie The Leprosy Mission met 31 partnerlanden, bieden ze leprapatiënten een nieuw leven. Ze bieden medische hulp, geven vakopleidingen, verstrekken microkredieten en investeren in voorlichting en onderzoek. Inmiddels hebben ze meer dan 140 jaar ervaring in dit werk.

Met een klein, maar efficiënt team in Nederland – met 8 (parttime) medewerkers en vele vrijwilligers – geven ze mensen met lepra nieuwe hoop. Leprazending heeft ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties.

Het werk van Leprazending wordt gedragen door supporters. Zij zijn het hart van hun bestaan. Duizenden Nederlanders strekken zich jaarlijks uit naar leprapatiënten, en steunen het werk. Samen gaan ze de strijd aan tegen lepra en willen ze de ziekte uiteindelijk volkomen uitroeien. Doet u mee?

“En er kwam een melaatse naar Hem toe…en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!”

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Avondmaalscollecte 18 en 20 april 2019.

(2/3) Bestemming Avondmaalscollecten 1e helft van 2019

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten van de eerste helt van 2019 te bestemmen voor de Voedselbank Leeuwarden.

Meer dan een miljoen mensen in ons land leven onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

Op initiatief van de Raad van Kerken in Leeuwarden is in 2004 onderzocht of oprichting van een Voedselbank in Leeuwarden nodig was. Dit initiatief is overgenomen door een kleine groep pioniers die kennis had verzameld over het opzetten van een Voedselbank. Sinds 2005 is de Voedselbank Leeuwarden (VBL) een feit. De Voedselbank Leeuwarden begon in Wirdum. Nu, bijna dertien jaar later, is de Voedselbank Leeuwarden al weer jaren gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Tylkedam 51 te Leeuwarden. Daarnaast zijn er uitdeelpunten in Stiens en Grou.

Armoede kan iedereen overkomen. Door een samenloop van omstandigheden kan het dubbeltje (uiteindelijk) de verkeerde kant opvallen. Er is geen ‘gemiddelde’ klant. Elke klant heeft een eigen verhaal.

De problemen stapelen zich geleidelijk op totdat mensen vastlopen. Een voedselpakket kan tijdelijk wat druk van de ketel halen. Zo krijgen deze klanten de ruimte om actief aan verbetering van hun situatie te werken.

De voedselpakketten worden samengesteld uit voedsel dat wordt aangeboden door bedrijven, kerken en particulieren. Ook komt voedsel beschikbaar door zelf georganiseerde winkelacties of acties van particulieren, kerken en dergelijke. Bijna elke maand worden in één van de supermarkten in Leeuwarden, Grou en Stiens inzamelacties gehouden.

Het bestuur van Voedselbank Leeuwarden is blij en dankbaar dat de opbrengst van de avondmaal collecte ten goede komt aan de Voedselbank. Mede hierdoor kan Voedselbank Leeuwarden haar werk voortzetten en inwoners van de gemeente een helpende hand bieden.

Van harte aanbevolen. En alvast hartelijk dank voor uw gift.

Voor meer informatie kunt u terecht op: leeuwarden.voedselbankennederland.nl.

(3/3) Vakanties met aandacht in 2019



Hetvakantiebureau.nl organiseert al bijna 60 jaar, in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland, ‘Vakanties met aandacht’. Deze diaconale vakantieweken zijn bedoeld voor senioren en senioren met een zorgvraag. De vakanties vinden plaats op 7 prachtige aangepaste locaties in Nederland. Zij worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van betrokken en enthousiaste vrijwilligers. De eerste weken vinden al plaats in februari en maart. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar! 

Naast vakanties voor senioren worden ook vakanties georganiseerd voor specifieke doelgroepen:

  • I.s.m. Alzheimer Nederland vakanties voor mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie. 
  • Voor mensen met een visuele beperking vakantieweken in de speciaal aangepaste accommodatie Dennenheul in Ermelo.
  • Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn welkom in een van de vier vakantieweken voor deze doelgroep in Nieuw Hydepark in Doorn. 
Voor het aankomend vakantieseizoen wordt gezocht naar enthousiaste vrijwilligers. In het bijzonder naar verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers voor de nachtzorg en vrijwilligers voor de coördinerende functies

Wilt u meer weten? Het Vakantiebureau is bereikbaar via of via (0343) 74 58 90. Meer informatie is te vinden op www.hetvakantiebureau.nl of via de onderstaande links.

1. Vakantiegids 2019
2. Aanmelden creatieve- of muziekweek
3. Vijwilligers gevraagd

Wilt u liever de papieren gids ontvangen, dan kunt u dat ook via bovenstaand mailadres kenbaar maken. 
 

terug