Mededelingen uit de gemeente Mededelingen uit de gemeente
(1/5) Even voorstellen... Gerda van Brug, uitvaartleidsterMijn naam is Gerda van Brug. Sinds maart 2018 ben ik als uitvaartleidster aangesteld bij de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. Wanneer er in vakantieperiodes, studieverlof of ziekte krapte is in de predikantsbezetting, ben ik als invaller beschikbaar als voorganger bij uitvaarten. Maar ook buiten de kerk om word ik door families gevraagd om met hen een afscheidsdienst voor te bereiden en daarin voor te gaan. 

Na mijn studie Theologie ben ik werkzaam geweest als geestelijk verzorger en als docent in het middelbaar onderwijs. Nu richt ik mij op het leiden van uitvaartdiensten en heb daartoe ook de opleiding ´ritueel begeleiden bij afscheid´ afgerond. Ik doe dit werk graag.

In de afscheidsdienst gaat het er volgens mij om het leven van de overledene recht te doen en betekenis te geven. Daarbij gebruik ik graag verhalen uit de Bijbel, dat ik boek van God en mensen noem, verhalen die ik lees als verslagen van menselijke zoektochten en ervaringen van God. 

Deze verhalen staan voor mij zowel voor de rijkdom van de bronnen van eeuwen geleden, als van alle opgestapelde menselijke ervaringen van deze en voorbije tijden waar woorden uitdrukking aan geven, waar mensen woorden, betekenis aan hebben gegeven. Mensen die te maken hebben gehad met ongemakkelijke gevoelens en vragen en die daarbij ook dan nog steeds een diep vertrouwen in het leven konden voelen, een Aanwezigheid, een eeuwig zijn, God.

En die ervaringen gaan door. Ieder mens geeft met zijn leven een eigen antwoord en bij het voorbereiden van een uitvaart, ga ik dan ook op zoek naar de manier waarop de overledene in het (geloofs)leven stond om zo de afscheidsdienst vorm en betekenis te kunnen geven. Voor nabestaanden is het namelijk belangrijk om goed afscheid te kunnen nemen en terug te kunnen kijken op een persoonlijke en betekenisvolle uitvaartdienst.

Dat mijn aanstelling als uitvaartleidster bij de PKN Leeuwarden in een behoefte voorziet, blijkt uit het feit dat ik al regelmatig mijn diensten heb mogen aanbieden. Inmiddels ben ik ook voor de Protestantse gemeente van Huizum-Oost gevraagd voor het invullen van deze functie. 

(2/5) Financiële actie Missionair Werk

De Protestantse Gemeente van Leeuwarden heeft de ambitie om op eigen wijze zichtbaar te zijn in deze stad. Dat doet ze om zo de Bijbelse Boodschap in woord en daad vorm te geven. Om een en ander mogelijk te maken is het missionair fonds in het leven geroepen. Het fonds stelt onze gemeente in de gelegenheid initiatieven op missionair terrein te ondersteunen.

In 2019 worden uit het fonds o.a. de volgende activiteiten gesubsidieerd:

-    het Studentenpastoraat
-    krant en website Geloven in Leeuwarden
-    Cantatediensten in de Grote Kerk
-    exposities Kerk en Kunst in de Grote Kerk
-    kunstexposities in De Fontein
-    activiteiten in Camminghaburen rond Pinksteren
-    de Stamtafel in de Schakel
-    het project Nieuwkomers van De Jacobijner wijkgemeente.

Er zijn volop mogelijkheden om aan initiatieven medewerking te verlenen of deze financieel mogelijk te maken. Dat willen we ook graag blijven doen. Vorig jaar leverde ons verzoek ruim € 8.000 op, een bedrag waar we heel blij mee waren.

Ook voor het komend jaar hebben we uw morele en financiële steun nodig!
Daarvoor doen graag een beroep op u.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 09 RABO 0373 7243 06 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden, inzake Missionair Werk.

U kunt ook gebruik maken van onze website, op de pagina ‘Geldelijke acties’ staat een link voor betaling via IDeal.

Als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden beveel ik deze financiële actie van harte bij u aan.

Daan Postma
Voorzitter Algemene Kerkenraad.

(3/5) Vrijwilliger worden bij het Aanloophuis te Leeuwarden?Het Aanloophuis, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een warme, gezellige sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of een moment van stilte kan vinden. Ook zijn er spelletjes, liggen er kranten en natuurlijk is er koffie, thee, brood en soep. Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben.

Het Aanloophuis is het grootste diaconale project binnen de diaconie van de Protestantse Gemeente Leeuwarden. Ook je bijdrage leveren? Dat kan door je als vrijwilliger aan te melden via aanloophuisleeuwarden.nl

(4/5) Bestemming Avondmaalscollecten 2e helft van 2019

Opbrengst extra collectes voor het Aanloophuis
Kerken collecteren in de kerkdiensten met de vieringen van het avondmaal voor het Aanloophuis Leeuwarden. 
 
Alle extra collectes van de avondmaalvieringen* in tweede halfjaar 2019 zijn bestemd voor het Aanloophuis. Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben. Website: aanloophuisleeuwarden.nl.
De Protestantse Gemeente Leeuwarden (PKN) heeft periodiek vieringen in de Grote Kerk, De Fontein, De Schakel en de Hofwijck.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INBG 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Aanloophuis Leeuwarden
U kunt het Aanloophuis steunen door een éénmalige of periodieke donatie U kun dit eenvoudig regelen via het donatieformulier.

Elke zondag worden in de erediensten verschillende collecten gehouden. De eerste rondgang is voor Kerk en Diaconie. De tweede collecte is voor een bepaald doel. Deze doelen worden aangegeven op websites van de wijkgemeenten of op de liturgie voor de zondag. Tijdens het avondmaal is er een extra collecte (Aanloophuis).

*Avondmaal 
Vlak voor Jezus aan het kruis stierf, at hij samen met zijn discipelen de Pesach-maaltijd. Pesach is een joods feest dat christenen in gewijzigde vorm hebben overgenomen, bij hen heet het Pasen. Tijdens die Pesach-maaltijd heeft Jezus gezegd dat zijn volgelingen regelmatig samen een maaltijd moeten houden om daarmee te denken aan zijn dood aan het kruis. In de loop van de tijd werd dat een symbolische maaltijd waarin alle gelovigen een stukje brood eten en een slokje wijn drinken. Het stukje brood verwijst naar het lichaam van Jezus en de wijn naar zijn bloed.

Henk Halma bestuurslid Aanloophuis namens Diaconie Protestantse Gemeente Leeuwarden 
Leeuwarden, 18 juni 2019


(5/5) Vakanties met aandacht in 2019Hetvakantiebureau.nl organiseert al bijna 60 jaar, in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland, ‘Vakanties met aandacht’. Deze diaconale vakantieweken zijn bedoeld voor senioren en senioren met een zorgvraag. De vakanties vinden plaats op 7 prachtige aangepaste locaties in Nederland. Zij worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van betrokken en enthousiaste vrijwilligers. De eerste weken vinden al plaats in februari en maart. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar! 

Naast vakanties voor senioren worden ook vakanties georganiseerd voor specifieke doelgroepen:
  • I.s.m. Alzheimer Nederland vakanties voor mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie. 
  • Voor mensen met een visuele beperking vakantieweken in de speciaal aangepaste accommodatie Dennenheul in Ermelo.
  • Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn welkom in een van de vier vakantieweken voor deze doelgroep in Nieuw Hydepark in Doorn. 
Voor het aankomend vakantieseizoen wordt gezocht naar enthousiaste vrijwilligers. In het bijzonder naar verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers voor de nachtzorg en vrijwilligers voor de coördinerende functies

Wilt u meer weten? Het Vakantiebureau is bereikbaar via of via (0343) 74 58 90. Meer informatie is te vinden op www.hetvakantiebureau.nl of via de onderstaande links.

1. Vakantiegids 2019
2. Aanmelden creatieve- of muziekweek
3. Vijwilligers gevraagd

Wilt u liever de papieren gids ontvangen, dan kunt u dat ook via bovenstaand mailadres kenbaar maken. 
 
terug