Mededelingen uit de gemeente Mededelingen uit de gemeente
Vrijwilliger worden bij het Aanloophuis te Leeuwarden?Het Aanloophuis, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een warme, gezellige sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of een moment van stilte kan vinden. Ook zijn er spelletjes, liggen er kranten en natuurlijk is er koffie, thee, brood en soep. Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben.

Het Aanloophuis is het grootste diaconale project binnen de diaconie van de Protestantse Gemeente Leeuwarden. Ook je bijdrage leveren? Dat kan door je als vrijwilliger aan te melden via aanloophuisleeuwarden.nl

Even voorstellen... Gerda van Brug, uitvaartleidsterMijn naam is Gerda van Brug. Sinds maart 2018 ben ik als uitvaartleidster aangesteld bij de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. Wanneer er in vakantieperiodes, studieverlof of ziekte krapte is in de predikantsbezetting, ben ik als invaller beschikbaar als voorganger bij uitvaarten. Maar ook buiten de kerk om word ik door families gevraagd om met hen een afscheidsdienst voor te bereiden en daarin voor te gaan. 

Na mijn studie Theologie ben ik werkzaam geweest als geestelijk verzorger en als docent in het middelbaar onderwijs. Nu richt ik mij op het leiden van uitvaartdiensten en heb daartoe ook de opleiding ´ritueel begeleiden bij afscheid´ afgerond. Ik doe dit werk graag.

In de afscheidsdienst gaat het er volgens mij om het leven van de overledene recht te doen en betekenis te geven. Daarbij gebruik ik graag verhalen uit de Bijbel, dat ik boek van God en mensen noem, verhalen die ik lees als verslagen van menselijke zoektochten en ervaringen van God. 

Deze verhalen staan voor mij zowel voor de rijkdom van de bronnen van eeuwen geleden, als van alle opgestapelde menselijke ervaringen van deze en voorbije tijden waar woorden uitdrukking aan geven, waar mensen woorden, betekenis aan hebben gegeven. Mensen die te maken hebben gehad met ongemakkelijke gevoelens en vragen en die daarbij ook dan nog steeds een diep vertrouwen in het leven konden voelen, een Aanwezigheid, een eeuwig zijn, God.

En die ervaringen gaan door. Ieder mens geeft met zijn leven een eigen antwoord en bij het voorbereiden van een uitvaart, ga ik dan ook op zoek naar de manier waarop de overledene in het (geloofs)leven stond om zo de afscheidsdienst vorm en betekenis te kunnen geven. Voor nabestaanden is het namelijk belangrijk om goed afscheid te kunnen nemen en terug te kunnen kijken op een persoonlijke en betekenisvolle uitvaartdienst.

Dat mijn aanstelling als uitvaartleidster bij de PKN Leeuwarden in een behoefte voorziet, blijkt uit het feit dat ik al regelmatig mijn diensten heb mogen aanbieden. Inmiddels ben ik ook voor de Protestantse gemeente van Huizum-Oost gevraagd voor het invullen van deze functie. 

 
terug