Mededelingen uit de gemeente Mededelingen uit de gemeente

(1/2) Bestemming Avondmaalscollecten 1e helft van 2019

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten van de eerste helt van 2019 te bestemmen voor de Voedselbank Leeuwarden.

Meer dan een miljoen mensen in ons land leven onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

Op initiatief van de Raad van Kerken in Leeuwarden is in 2004 onderzocht of oprichting van een Voedselbank in Leeuwarden nodig was. Dit initiatief is overgenomen door een kleine groep pioniers die kennis had verzameld over het opzetten van een Voedselbank. Sinds 2005 is de Voedselbank Leeuwarden (VBL) een feit. De Voedselbank Leeuwarden begon in Wirdum. Nu, bijna dertien jaar later, is de Voedselbank Leeuwarden al weer jaren gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Tylkedam 51 te Leeuwarden. Daarnaast zijn er uitdeelpunten in Stiens en Grou.

Armoede kan iedereen overkomen. Door een samenloop van omstandigheden kan het dubbeltje (uiteindelijk) de verkeerde kant opvallen. Er is geen ‘gemiddelde’ klant. Elke klant heeft een eigen verhaal.

De problemen stapelen zich geleidelijk op totdat mensen vastlopen. Een voedselpakket kan tijdelijk wat druk van de ketel halen. Zo krijgen deze klanten de ruimte om actief aan verbetering van hun situatie te werken.

De voedselpakketten worden samengesteld uit voedsel dat wordt aangeboden door bedrijven, kerken en particulieren. Ook komt voedsel beschikbaar door zelf georganiseerde winkelacties of acties van particulieren, kerken en dergelijke. Bijna elke maand worden in één van de supermarkten in Leeuwarden, Grou en Stiens inzamelacties gehouden.

Het bestuur van Voedselbank Leeuwarden is blij en dankbaar dat de opbrengst van de avondmaal collecte ten goede komt aan de Voedselbank. Mede hierdoor kan Voedselbank Leeuwarden haar werk voortzetten en inwoners van de gemeente een helpende hand bieden.

Van harte aanbevolen. En alvast hartelijk dank voor uw gift.

Voor meer informatie kunt u terecht op: leeuwarden.voedselbankennederland.nl.

(2/2) Vakanties met aandacht in 2019Hetvakantiebureau.nl organiseert al bijna 60 jaar, in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland, ‘Vakanties met aandacht’. Deze diaconale vakantieweken zijn bedoeld voor senioren en senioren met een zorgvraag. De vakanties vinden plaats op 7 prachtige aangepaste locaties in Nederland. Zij worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van betrokken en enthousiaste vrijwilligers. De eerste weken vinden al plaats in februari en maart. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar! 

Naast vakanties voor senioren worden ook vakanties georganiseerd voor specifieke doelgroepen:

  • I.s.m. Alzheimer Nederland vakanties voor mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie. 
  • Voor mensen met een visuele beperking vakantieweken in de speciaal aangepaste accommodatie Dennenheul in Ermelo.
  • Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn welkom in een van de vier vakantieweken voor deze doelgroep in Nieuw Hydepark in Doorn. 
Voor het aankomend vakantieseizoen wordt gezocht naar enthousiaste vrijwilligers. In het bijzonder naar verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers voor de nachtzorg en vrijwilligers voor de coördinerende functies

Wilt u meer weten? Het Vakantiebureau is bereikbaar via of via (0343) 74 58 90. Meer informatie is te vinden op www.hetvakantiebureau.nl of via de onderstaande links.

1. Vakantiegids 2019
2. Aanmelden creatieve- of muziekweek
3. Vijwilligers gevraagd

Wilt u liever de papieren gids ontvangen, dan kunt u dat ook via bovenstaand mailadres kenbaar maken. 
 

terug