Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag AK-vergadering 27 mei 2024

De vergadering wordt geopend. De notulen van de AK-vergaderingen van 18 maart en 15 april 2024 worden goedgekeurd.

Het project Stadsklooster gaat de volgende fase in. Voorstel is samen met Veni Ventus verder te gaan met een breder bestuur en een ingevuld organogram. Dit betekent dat er diverse functies ingevuld moeten worden waar onder een directeur (die de hele kloostergemeenschap aanstuurt) en medewerkers voor aansturing van diverse programma’s (o.a. wonen, getijdengebed). Belangrijk zijn de financiën, de positie van de PGL en het toezicht. Dit proces is nog niet afgerond; zorgvuldigheid gaat boven snelheid.
 
De bespreking nieuwe plaatselijke regeling wordt in juni opnieuw besproken. 

Kerk op Orde: van belang is dat er op openstaande vragen een reactie komt. Positief neveneffect van de gezamenlijk gehouden bijeenkomst is de ontmoeting met andere kerkenraadsleden. 

Overdracht voorzitterschap AK: Het voorstel is dat Sjoerd Wijnsma vanaf juni de nieuwe voorzitter van de AK wordt. Misschien moet er een externe notulist gezocht worden.

Nieuws vanuit de wijken
De Fontein: Veel positieve ontwikkelingen. Nieuw elan door de nieuwe predikant.
De Jacobijner: Er zijn twee nieuwe kerkelijk werkers aangesteld; een jongerenwerker en een ouderenwerker. 

Cornelis van der Hooft sluit de vergadering met gebed.

Met hartelijke groet,
Tinie Salverda
Kerkelijk Bureau

 
terug