Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag AK-vergadering 26 februari 2024

Cornelis van der Hooft opent de vergadering met Psalm 25b. 

De notulen van de januari-vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

De begroting 2024 wordt kort toegelicht. Deze begroting is besproken met het CCBB. Het CCBB is tevreden over de stukken en adviseert om verder te gaan met de plannen Kerk op Orde. De AK stemt in met de begroting 2024 van het CvK. 

Jan Jaap Stegeman heeft op verzoek van de directeur van de Maatschappij van Welstand een stuk geschreven over de bedoeling van het Stadklooster. Het stuk is goed ontvangen door de Maatschappij. Binnenkort wordt er een stuk met extra informatie gedeeld met de gemeente. De gesprekken over de overdracht van de Grote Kerk aan de Maatschappij van Welstand gaan voorspoedig en in goede sfeer. 

Nieuws vanuit de wijken:
Camminghaburen: nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter van de wijkkerkenraad.
Fontein: Binnenkort de intrededienst van de nieuwe dominee. Veel vacatures in de wijkkerenraad.
Grote Kerk: Er wordt gewerkt aan een commissie beheer. Er zijn vacatures voor een ouderen- en jongerenwerker. 

In deze vergadering wordt afscheid genomen van Janny Berg (Camminghaburen). 

Roland Wijmenga sluit de vergadering met een avondgebed.

Met hartelijke groet,
Tinie Salverda
Kerkelijk Bureau

 
terug