Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag AK vergadering van 14 april 2023

Roland Wijmenga opent de vergadering met Psalm 121. 

Op 11 mei 2023 wordt een update gegeven aan de gemeente over het Stadsklooster. 

Janny Berg vraagt hoe we verder gaan met Kerk op Orde als het gaat om financiën richting wijkgemeenten. De vergadering van juni wordt gereserveerd voor een bespreking over de begroting van de AK. 

De beroeping van de nieuwe predikant in de wijk Camminghaburen is definitief; op 4 juni a.s. is de bevestigingsdienst van ds. Wiebrig de Boer-Romkema.

Janny Berg sluit de vergadering met een zegen.

Met hartelijke groet,

Tinie Salverda
Kerkelijk bureau

------

Verslag AK-vergadering van 16 januari 2023
Dit is de eerste vergadering in de nieuwe AK-setting. 


Terugkoppeling Kerk op Orde in wijkgemeentes
In de Grote kerk is dit een goede bijeenkomst geweest waarbij een aantal suggesties zijn gedaan. Deze suggesties worden in de volgende vergadering van de wijkkerkenraad besproken.

In Camminghaburen is het plan enthousiast ontvangen met wat vragen ter verduidelijking. Wel werd de opdracht meegegeven om goed te blijven luisteren naar de wijken.

In de Fontein is het plan goed ontvangen en ook hier werden wat vragen ter verduidelijking gesteld.

AK nieuwe setting
In de vergadering wordt afgesproken dat Cornelis van der Hooft het eerstvolgend halfjaar de formele voorzitter wordt van de AK, met de opmerking dat de vijf leden (uitgezonderd de predikant) gezamenlijk dit voorzitterschap daadwerkelijk vormgeven.

Alle predikanten zijn lid van de AK en stemmen onderling af wie naar de vergadering gaat. Het kerkelijk bureau en de drie wijkvoorzitters zijn het eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Na een halfjaar wordt deze werkwijze geëvalueerd. 

Met hartelijke groet,

Tinie Salverda 
Kerkelijk bureau

 
terug