Actie Kerkbalans 2021 Actie Kerkbalans 2021


Actie Kerkbalans 2021

Van 16 januari tot en met 30 januari 2021 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

De actie Kerkbalans wordt gehouden omdat de kerk van ons allen is. Deze onderhouden we met elkaar, samen met veel vrijwilligers. Maar vaste krachten zoals predikanten, organisten, kerkelijk werkers, beheerders en de medewerkers van het kerkelijk bureau moeten ook betaald worden. En wat te denken van de energiekosten en het onderhoud van de gebouwen. Als we dat stoppen wordt het onderhoud na verloop van tijd wel heel erg duur.

Onze gemeente vervult een waardevolle plek in onze samenleving. Juist in de samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL96 RABO 0373 7241 95 t.n.v. Protestantse Gemeente Leeuwarden inz. Kerkelijke Bijdrage.

Uw meedoen en uw financiële steun is van onschatbare waarde.

De commissie Kerkbalans
 
 

Werkwijze actie Kerkbalans 2021

In een deel van de wijken worden uw toezeggingspapieren bezorgd en gehaald door een vrijwilliger. Dat geschiedt in ieder geval in wijkgemeente "Camminghaburen".

In de wijkgemeente "De Fontein" worden de enveloppen bij u thuis door gemeenteleden bezorgd, maar niet opgehaald.

In de wijkgemeente "De Jacobijner" worden de enveloppen per post bezorgd in Bilgaard, in de binnenstad en in de Zorginstellingen.

In Westeinde wordt er bezorgd. Let goed op: de bezorger zal aangeven wanneer hij of zij de antwoord-enveloppe weer bij u af komt halen.

In alle gevallen wordt er een retourenveloppe met antwoordnummer bijgevoegd, die u kunt vullen met uw ingevulde bijdrageformulier en ongefrankeerd op de post kunt doen.

Wij, van de kerkbalans commissie, hebben begrip voor elk argument voor het wel dan niet bezorgen van uw toezeggingspapieren. Maar besef ook dat onze vrijwilligers steeds ouder worden, net zoals iedereen en kleiner in aantal. Het blijft dus zaak om nieuwe wijzen van inning uit te proberen.

In dit geval willen wij u ook wijzen op de kerkapp: "Appostel", die u kunt downloaden op uw mobiele telefoon,  zowel voor het Android als het Apple-systeem.

Er wordt verwacht dat het jaar 2021 een moeilijk financieel jaar wordt. 
Dat kunnen wij allemaal beperken door onze kerk ruimhartig te steunen met uw jaarlijkse gift. 

Namens de commissie,
Jaap Dijkema en Wieger Visser

 
terug