Kerkbalans 2019 "Geef voor je kerk"

Kerkbalans 2019 "Geef voor je kerk"
Het is weer zover dat de commissie Kerkbalans u weer op de hoogte brengt van wanneer de actie Kerkbalans in 2019 plaats vindt. 
Dit is van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

U weet inmiddels dat de kerk van uw bijdrage moet "leven". De predikanten, kerkelijk werkers, de kosters, organisten en cantors, de dames van het kerkelijk bureau en niet in de laatste plaats moet de energie en onderhoud van de gebouwen betaald worden. 

Dit alles kan niet volgehouden worden zonder uw steun. Die steun laat u elk jaar weer merken. Daar zijin onze kerkrentmeesters u zeer dankbaar voor. U heeft in de afgelopen tijd getoond dat u de kerk lief heeft. Ondanks afhakende leden, overleden leden, verhuizende leden heeft u toch goed uw financiële bijdrage geleverd. Dat mag ook wel eens naar voren gebracht worden! 

Daarom en om de noodzaak, durven de kerkrentmeesters u ook het komende jaar weer te benaderen om u te vragen uw bijdrage op verantwoordelijke wijze toe te zeggen. 
Het landelijke thema is ook dit jaar:
"GEEF VOOR JE KERK"

Wilt u liever uw Kerkbalanspapieren digitaal ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan het kerkelijk bureau. 
U kunt via deze link uw toezegging digitaal invullen. 
terug