Kerkbalans Kerkbalans,,Zorg goed voor onze stad en voor elkaar”

(uitspraak van de oud burgemeester Eberhard v.d. Laan van Amsterdam)
 
Dat is het thema van de actie kerkbalans 2018 van onze Protestantse Gemeente Leeuwarden. Zonder uw hulp geen kerkbalans en dus geen geld voor al die zaken om de kerk draaiende te houden.
 
Het grootste deel van uw toezeggingen worden gebruikt voor de plaatselijke kerk. Van de opbrengsten moeten wij een gedeelte per lid afdragen aan de landelijk kerkorganisatie PKN. Alles wat u méér heeft kunnen we zelf besteden. Dat is hard nodig om in onze gemeente de hele organisatie draaiende te houden. Denk daarbij aan: onderhoudskosten gebouwen en inventarissen, energiekosten,  salarissen/traktementen predikanten, musici en de kosters bij beheer en exploitatie van onze kerkgebouwen. Tot nu toe zijn de ontvangsten via de acties Kerkbalans nog steeds minder dan de werkelijke kosten, ondanks de uitgevoerde bezuinigingen.
 
Daarom vragen de kerkrentmeesters u ook in 2018 ruimhartig mee te doen aan de actie kerkbalans en als het kan een ‘schepje’ er bovenop. Bijdragen aan onze kerk zijn aftrekposten bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Klik hier om uw Kerkelijke bijdrage te betalen.
 
Namens de kerkbalans commissie.

terug