Actie Kerkbalans 2024 Actie Kerkbalans 2024


Actie Kerkbalans 2024

Van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

Aan het begin van dit nieuwe jaar vragen we u om een vaste vrijwillige maandelijkse bijdrage aan onze kerkelijke gemeente. Met deze bijdrage maakt u het mogelijk om al onze activiteiten ook in 2024 weer te organiseren; zoals de erediensten, de pastorale zorg, de gespreksgroepen voor jong en oud, onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming en de verlichting.

Deze maandelijkse bijdrage kunt u vergelijken met een lidmaatschap van bijvoorbeeld een sport- of andersoortige vereniging. De kerk vraagt u geen contributie, maar een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. Om u een idee te geven wat een goede bijdrage is: de meeste mensen geven tussen de 1 en 3 procent van hun maandelijkse netto inkomen per maand aan de kerk.

Sinds een jaar hebben we een nieuwe kleine Algemene Kerkenraad. Daarin zijn kort geleden ingrijpende besluiten genomen om de financiële situatie te verbeteren en wordt het mogelijk om, bij ongeveer gelijke bijdragen, de komende jaren vooruit te kunnen! Daarvoor hebben we natuurlijk wel elk jaar weer opnieuw uw bijdrage via deze actie Kerkbalans nodig.

De Protestantse Gemeente Leeuwarden bestaat uit drie wijkgemeenten met ieder een eigen kleur. Dat is een rijkdom die we niet moeten veronachtzamen. Het maakt mogelijk dat mensen van verschillende geloofsbeleving zich thuis kunnen voelen in onze gemeente en dat we elkaar kunnen versterken in het geloof. De Algemene Kerkenraad wil heel graag elke wijkgemeente meer ruimte geven om naar eigen keuze activiteiten te organiseren. Voorbeeld is muziek, een jongerenwerker, speciale diensten of andere activiteiten.

Met elkaar willen we een betrokken gemeenschap zijn waar iedereen welkom is en zich thuis mag voelen. Mede met uw bijdrage kan dit! 

Het College van Kerkrentmeesters vraagt u daarom met klem de kerk te steunen met een bijdrage die bij u past.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL96 RABO 0373 7241 95 t.n.v. Protestantse Gemeente Leeuwarden inz. Kerkelijke Bijdrage. Wilt u digitaal een toezegging doen via onze website of de app Appostel? Scan dan de onderstaande QR code.Uw meedoen en uw financiële steun is van onschatbare waarde!

De commissie Kerkbalans
 
 

Werkwijze actie Kerkbalans 2024

In een deel van de wijken worden uw toezeggingspapieren bezorgd en gehaald door een vrijwilliger. Dat geschiedt in ieder geval in wijkgemeente "Camminghaburen".

In de wijkgemeente "De Fontein" worden de enveloppen bij u thuis door gemeenteleden bezorgd, maar niet opgehaald.

In de wijkgemeente "De Jacobijner" worden de enveloppen bij u thuis door gemeenteleden bezorgd, maar niet opgehaald. De enveloppen voor Bilgaard en de Zorginstellingen worden per post bezorgd.

In Westeinde wordt er bezorgd. Let goed op: de bezorger zal aangeven wanneer hij of zij de antwoord-enveloppe weer bij u af komt halen.

In alle gevallen (behalve in de wijk Camminghaburen) wordt een retourenveloppe met antwoordnummer bijgevoegd, die u kunt vullen met uw ingevulde bijdrageformulier en ongefrankeerd op de post kunt doen.

Wij, van de kerkbalans commissie, hebben begrip voor elk argument voor het wel dan niet bezorgen van uw toezeggingsformulier. Maar besef ook dat onze vrijwilligers steeds ouder worden, net zoals iedereen en kleiner in aantal. Het blijft dus zaak om nieuwe wijzen van inning uit te proberen.

In dit geval willen wij u ook wijzen op de kerkapp: "Appostel", die u kunt downloaden op uw mobiele telefoon, zowel voor het Android als het Apple-systeem.

Namens de commissie,
Jaap Dijkema en Wieger Visser

 
terug