Actie Kerkbalans 2023 Actie Kerkbalans 2023


Actie Kerkbalans 2023

Van zaterdag 14 januari tot en met zaterdag 28 januari 2023 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

Het jaar 2022 was een moeilijk en ingewikkeld jaar. Net toen we dachten het normale leven te kunnen hervatten na corona brak er oorlog uit in Oekraïne. De oplopende spanningen in de wereld hebben ook op ons dagelijks leven grote impact. We merken het aan de hoge prijzen in de supermarkt, aan de gigantisch gestegen energierekening. Velen zien de toekomst met zorg tegemoet. 

De kerk biedt tegenwicht aan het gevoel van uitzichtloosheid dat ons kan overvallen. Week in week uit verkondigen we de Bijbelse boodschap dat er hoop is, ondanks wanhoop, haat, pijn, vernieling, lijden en dood.

Als christenen komen we op voor mensen in de verdrukking. Voor vluchtelingen, eenzame mensen, mensen met geldproblemen, zieken, gevangenen… We staan er vaak niet bij stil, maar zonder al die mensen die zich vanuit geloof, hoop en liefde inspannen voor de medemens zou de maatschappij een heel stuk killer zijn.

Ook in 2023 heeft de Protestantse Gemeente te Leeuwarden geld nodig om een gastvrije plek te kunnen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.

Zaken als pastoraat, muziek, het jeugdwerk en de kerkgebouwen - waarvan de energiekosten sterk zullen stijgen - moeten betaald worden. De begroting van 2023 komt uit op een tekort van € 300.000,-.
Dit betekent dat de actie Kerkbalans € 800.000,- moet opbrengen om alle kosten te dekken.

Het College van Kerkrentmeesters vraagt u daarom met klem de kerk te steunen met een bijdrage die bij u past.


U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL96 RABO 0373 7241 95 t.n.v. Protestantse Gemeente Leeuwarden inz. Kerkelijke Bijdrage. Wilt u digitaal een toezegging doen via onze website of de app Appostel? Scan dan de onderstaande QR code.Uw meedoen en uw financiële steun is van onschatbare waarde!

De commissie Kerkbalans
 
 

Werkwijze actie Kerkbalans 2023

In een deel van de wijken worden uw toezeggingspapieren bezorgd en gehaald door een vrijwilliger. Dat geschiedt in ieder geval in wijkgemeente "Camminghaburen".

In de wijkgemeente "De Fontein" worden de enveloppen bij u thuis door gemeenteleden bezorgd, maar niet opgehaald.

In de wijkgemeente "De Jacobijner" worden de enveloppen bij u thuis door gemeenteleden bezorgd, maar niet opgehaald. De enveloppen voor Bilgaard, de binnenstad en in de Zorginstellingen worden per post bezorgd.

In Westeinde wordt er bezorgd. Let goed op: de bezorger zal aangeven wanneer hij of zij de antwoord-enveloppe weer bij u af komt halen.

In alle gevallen (behalve in de wijk Camminghaburen) wordt een retourenveloppe met antwoordnummer bijgevoegd, die u kunt vullen met uw ingevulde bijdrageformulier en ongefrankeerd op de post kunt doen.

Wij, van de kerkbalans commissie, hebben begrip voor elk argument voor het wel dan niet bezorgen van uw toezeggingsformulier. Maar besef ook dat onze vrijwilligers steeds ouder worden, net zoals iedereen en kleiner in aantal. Het blijft dus zaak om nieuwe wijzen van inning uit te proberen.

In dit geval willen wij u ook wijzen op de kerkapp: "Appostel", die u kunt downloaden op uw mobiele telefoon, zowel voor het Android als het Apple-systeem.

Er wordt verwacht dat het jaar 2023 een moeilijk financieel jaar wordt. 
Dat kunnen wij allemaal beperken door onze kerk ruimhartig te steunen met uw jaarlijkse gift. 

Namens de commissie,
Jaap Dijkema en Wieger Visser

 
terug