Paascollecte 2018

Lopende Actie


"Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met Zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan." (Gezang 218:1)

Het is Pasen! We vieren de opstanding van Jezus Christus. Hij heeft de dood overwonnen. Wat een bemoedigennd feest is dit. Terwijl er zo veel ellende is in de wereld, ver weg en dichtbij, mogen we altijd hoop houdenn.

Als Gemeente mogen we deze boodschap van hoop verder brengen. Dit doen we door de zondagse vieringen en het organiseren van tal van activiteiten door de week. We willen er zijn voor elkaar en omzien naar diegene die het moeilijk hebben.

Om dit als gemeente te kunnen blijven doen is naast liefde en aandacht voor elkaar, ook geld nodig. Geef aan de Paascollecte. Uw bedrage besteden we zorgvuldig aan al die waardevolle activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden.

Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters