Commissie ZWO

Lopende Actie
Fryslân foar Rwanda

Dit jaar hebben we ons gezamenlijke project Interactief Colombia afgesloten. Samen hebben we in 2018  € 9600,- bijeengebracht. Een prachtig resultaat! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage, uw gebed en uw inzet.

Het nieuwe project waar we ons de komende jaren voor in gaan zetten is ‘Fryslân foar Rwanda’.

Rwanda is een klein Afrikaans land (slechts 8x groter dan Friesland) met 12 miljoen inwoners. Waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van de duizend bergen.
In 2019 herdenkt Rwanda dat het in 1994, 25 jaar geleden, werd getroffen door een verschrikkelijke genocide. Bijna één miljoen mensen werden vermoord. Een zeer traumatische gebeurtenis. Eén van de gevolgen is dat Rwanda een zeer jonge bevolking heeft. Meer dan 60% van de mensen is geboren na 1994. Slechts 6,6% is ouder dan 55 jaar.

Via Kerk in Actie steunen we drie partnerorganisaties in Rwanda:
. de EPR (Evangelisch Presbyteriaanse kerk Rwanda) zet zich in om meer jongeren bij de kerk te betrekken door in iedere kerk te starten met zondagsscholen, bijbelclubs, muziekgroepen, koren en jongeren-comités.
. Mwana Ukundwa (geliefd kind) die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Men zoekt opvangfamilies voor deze kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Bij de oprichting in 1995 ging het om weeskinderen ten gevolge van de genocide en nu voor wezen ten gevolge van aids. Mwana Ukundwa is de enige organisatie in het land die voorlichting geeft over hiv/aids.
. de Diaconessen Rubengera zetten zich met een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren in om duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio Rubengera te versterken en te verbeteren.

We hopen dat u ook dit nieuwe project ‘Fryslân foar Rwanda’ ruimhartig wilt ondersteunen.
U kunt een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL71RABO0373724160 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden inzake ZWO. 
o.v.v.  ‘Fryslan foar Rwanda’.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Leeuwarden, november 2018
Diaconie en de gezamenlijke ZWO commissies van de
Protestantse Gemeente te Leeuwarden