Commissie Missionair Werk

Lopende ActieAlgemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente te Leeuwarden
p/a Bij de Put 17
8911 GE  Leeuwarden
scriba P. Meijer-Torenstra                  
                                                                                 
Leeuwarden,  juni 2018
 
Geachte lezer,
 
Onder auspiciën van de Algemene Kerkenraad heeft de Commissie Kerk in de Stad de opdracht mee vorm te geven aan de zichtbaarheid van de kerk in de stad. Om zo de Bijbelse boodschap in woord en daad vorm te geven. De Commissie doet dat op verschillende wijzen en wordt daarbij financieel ondersteund uit de middelen van het Missionair Fonds.
 
Daarnaast worden in 2018 uit het fonds de volgende activiteiten gesubsidieerd:
 
- het Studentenpastoraat
- krant en website Geloven in Leeuwarden
- Cantatediensten in de Grote Kerk
- exposities Kerk en Kunst in de Grote Kerk
- Sing In diensten in De Fontein
- activiteiten in Camminghaburen rond Pinksteren
- de Stamtafel in de Schakel
- het project Straataltaar van De Jacobijner wijkgemeente.
 
Er zijn dus volop mogelijkheden om aan initiatieven medewerking te verlenen of deze financieel mogelijk te maken. Dat willen we ook graag blijven doen. Vorig jaar leverde ons verzoek ruim € 8.000,- op, een bedrag waar we heel blij mee waren.
 
Ook voor het komend jaar hebben we uw morele en financiële steun nodig.
Daarvoor doen we nu graag een beroep op u.
 
U kunt uw bijdrage overmaken via internetbankieren op rekeningnummer NL03FVLB0635802759 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden, inzake CMW. U kunt ook bijdragen via de knop "Ik wil doneren" op deze pagina.
 
Als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden beveel ik deze financiële actie van harte bij u aan.
 
Mede namens de Commissie Kerk in de Stad.
 
Daan Postma
Voorzitter Algemene Kerkenraad