Actie Kerkbalans 2021 Actie Kerkbalans 2021


Actie Kerkbalans 2021
Van 16 januari tot en met 30 januari 2021 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

De actie Kerkbalans wordt gehouden omdat de kerk van ons allen is. Deze onderhouden we met elkaar, samen met veel vrijwilligers. Maar vaste krachten zoals predikanten, organisten, kerkelijk werkers, beheerders en de medewerkers van het kerkelijk bureau moeten ook betaald worden. En wat te denken van de energiekosten en het onderhoud van de gebouwen. Als we dat stoppen wordt het onderhoud na verloop van tijd wel heel erg duur.

Onze gemeente vervult een waardevolle plek in onze samenleving. Juist in de samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL96 RABO 0373 7241 95 t.n.v. Protestantse Gemeente Leeuwarden inz. Kerkelijke Bijdrage.

Uw meedoen en uw financiële steun is van onschatbare waarde.

De commissie Kerkbalans
 
terug