Missionair werk

Lopende ActieAlgemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente te Leeuwarden 
p/a Bij de Put 17
8911 GE  Leeuwarden
scriba P. Meijer-Torenstra        

                            
Leeuwarden, juni 2019


Geachte lezer,

De Protestantse Gemeente van Leeuwarden heeft de ambitie om op eigen wijze zichtbaar te zijn in deze stad. Dat doet ze om zo de Bijbelse Boodschap in woord en daad vorm te geven. Om een en ander mogelijk te maken is het missionair fonds in het leven geroepen. Het fonds stelt onze gemeente in de gelegenheid initiatieven op missionair terrein te ondersteunen.

In 2019 worden uit het fonds o.a. de volgende activiteiten gesubsidieerd:

-    het Studentenpastoraat
-    krant en website Geloven in Leeuwarden
-    Cantatediensten in de Grote Kerk
-    exposities Kerk en Kunst in de Grote Kerk
-    kunstexposities in De Fontein
-    activiteiten in Camminghaburen rond Pinksteren
-    de Stamtafel in de Schakel
-    het project Nieuwkomers van De Jacobijner wijkgemeente.

Er zijn volop mogelijkheden om aan initiatieven medewerking te verlenen of deze financieel mogelijk te maken. Dat willen we ook graag blijven doen. Vorig jaar leverde ons verzoek ruim € 8.000 op, een bedrag waar we heel blij mee waren.

Ook voor het komend jaar hebben we uw morele en financiële steun nodig!
Daarvoor doen graag een beroep op u.

U kunt uw bijdrage overmaken via internetbankieren op rekeningnummer NL09 RABO 0373 7243 06 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden, inzake CMW. U kunt ook gebruik maken van onze website: leeuwarden.protestantsekerk.net.
Op de pagina ‘geldelijke acties’ staat een link voor betaling via IDeal.

Als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden beveel ik deze financiële actie van harte bij u aan.

Daan Postma
Voorzitter Algemene Kerkenraad.

terug