Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!
Kerkbalans 2021

Beste mede gemeenteleden,

We hadden u beloofd om u op de hoogte te houden van de voorbereidingen van de actie Kerkbalans 2021.

Zo het er nu voorstaat gaat het als volgt:
In een deel van de wijken worden uw toezeggingspapieren bezorgd en gehaald door een vrijwilliger. Dat geschiedt in ieder geval in de Wijkgemeente "De Schakel".

In de wijkgemeente "De Fontein" worden de enveloppen bij u thuis door gemeenteleden bezorgd, maar niet opgehaald.

In de wijkgemeente "De Jacobijner" worden de enveloppen uitsluitend per postbezorgd in Bilgaard, en in de Zorginstellingen.

In Westeinde wordt er bezorgd. Let goed op: de bezorger zal aangeven wanneer hij of zij de antwoord-enveloppe weer bij u af komt halen.

In alle gevallen wordt er een retourenveloppe met antwoordnummer bijgevoegd, die u kunt vullen met uw ingevulde bijdrageformulier en ongefrankeerd op de post kunt doen.

Wij, van de kerkbalans commissie, hebben begrip voor elk argument voor het wel dan niet bezorgen van uw toezeggingspapieren. Maar besef ook dat onze vrijwilligers steeds ouder worden, net zoals iedereen en kleiner in aantal. Het blijft dus zaak om nieuwe wijzen van inning uit te proberen.

In dit geval willen wij u ook wijzen op de kerkapp: "Appostel", die u kunt downloaden op uw mobiele telefoon,  zowel voor het Android als het Apple-systeem.

Er wordt verwacht dat het jaar 2021 een moeilijk financieel jaar wordt. 
Dat kunnen wij allemaal beperken door onze kerk ruimhartig te steunen met uw jaarlijkse gift. 

Namens de commissie,
Jaap Dijkema en Wieger Visser

 
Het kerkelijk bureau is gesloten van 24 december 2020 t/m 3 januari 2021 
Een bestemming voor uw collectegeld 

Nu u al een tijd niet naar de kerk kunt, houdt u uw collectegeld over. Mogen wij u vragen om dat bedrag alsnog aan de kerk te geven?
En het liefst nog iets meer?


De coronacrisis kost de Protestantse Gemeente te Leeuwarden veel geld. We missen niet alleen de collecte-inkomsten, maar ook verhuuropbrengsten, omdat vergaderingen, lezingen, concerten en dergelijke in onze gebouwen zijn afgelast. Tegelijk lopen de meeste kosten gewoon door. 

U kunt ons helpen om de financiële gevolgen van de crisis te beperken door een donatie te doen. Geef uw opgespaarde collectegeld - en wat u verder kunt missen - via de digitale weg. Als u deze link volgt komt u direct op de betaalpagina. Vervolgens drukt u op de gele knop Gift/donatie. Hier kunt u uw collectegeld/gift overmaken. 

U kunt via internetbankieren ook een bedrag overmaken. Het rekeningnummer hiervoor is NL93 RABO 0373 7241 52 ten name van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. 

Hartelijk dank!
 
 Geloof in delen - juist nu!

 Geachte gemeenteleden,

 In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie.
 Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en
 hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze
 naasten en onszelf.

 De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!

 Daarom vragen we uw steun.

 Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden.
 Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de
 komende weken zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw
 bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes. 
 Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

 Heel hartelijk dank!

 P.S. Geloof in delen en geef!

 
terug