Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!

Nieuwe privacywetgeving vanaf 25 mei 2018
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevennsbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldenderegelgeving houdt.

Ook binnen de Protestantse Gemeente te Leeuwarden is men bezig met deze vernieuwde regelgeving. Wij zullen proberen onze leden zo goed mogelijk hiervan op de hoogte te houden. Dit kan zijn door een artikel in de Geandewei, een artikel op de website of door een persoonlijke brief. Heeft u op voorhand al vragen, dan kunt u een mail sturen naar .

Webshop
Bestel uw collectebonnen in onze webshop. Ook kunt u in onze webshop uw abonnement op de Geandewei en uw kerkelijke bijdrage betalen. Log hier in bij onze webshop.

terug