Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!
 Kerkdiensten in verband met het coronavirus

 Geachte gemeenteleden,

 Op 23 maart jl. heeft de Nederlandse regering een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen.
 Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor het kerkelijk leven in onze gemeente.

 Dit betekent dat de kerkdiensten van onze drie wijkgemeentes tot 1 juni 2020 zullen vervallen.
 
 Grote Kerk
 Wijkgemeente De Jacobijner biedt elke zondag een online dienst aan die te volgen is via http://tiny.cc/jacobijner.
 De website www.jacobijner.nl biedt ook toegang tot deze nabijheid op afstand.
 
 Fontein
 Wijkgemeente De Fontein biedt elke zondag een online dienst aan die te volgen is via www.defontein058.nl,
 www.kerkomroep.nl, en via het YouTube-kanaal van de wijkgemeente.

 Camminghaburen
 Wijkgemeente Camminghaburen biedt elke zondag een online dienst aan die te volgen is via
 www.kerkincamminghaburen.nl. Bij overbelasting van deze site kan de dienst ook bekeken worden via www.schakeltv.nl.

 Kijk voor overige wijkgerichte informatie op de websites van de wijkgemeenten.

 We hopen dat door middel van de aangescherpte maatregelen het coronavirus snel onder controle is, zodat we
 elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerkgebouwen.

 Met vriendelijke groet,
 Protestantse Gemeente te Leeuwarden
 
 Geloof in delen - juist nu!

 Geachte gemeenteleden,

 In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie.
 Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en
 hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze
 naasten en onszelf.

 De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!

 Daarom vragen we uw steun.

 Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden.
 Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de
 komende weken  zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw
 bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes. 
 Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

 Heel hartelijk dank!

 P.S. Geloof in delen en geef!

De Algemene Kerkenraad is op zoek naar...
 
een gemeentelid dat zich namens onze gemeente wil gaan inzetten in de Leeuwarder Raad van Kerken. Het huidige lid Addy Stoker heeft dit nu twee termijnen van vier jaar gedaan. Dit is statutair de maximale termijn.

Wilt u meer weten over deze functie en/of over de Raad van Kerken in Leeuwarden? Bel of mail dan met ondergetekende.
 
Namens de Algemene Kerkenraad,
Nelly Meijer-Torenstra, scriba
telefoon 058-2157231
 

Mededelingen uit de gemeente

Even voorstellen... Gerda van Brug, uitvaartleidster
Mijn naam is Gerda van Brug. Sinds maart 2018 ben ik als uitvaartleidster aangesteld bij de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. Meer...

Vrijwilliger worden bij het Aanloophuis te Leeuwarden?
Het Aanloophuis, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een warme, gezellige sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Meer...