Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden!
Vacature Coördinator Aanloophuis
 
Het Aanloophuis Leeuwarden is op zoek met ingang van 1 mei 2021 naar een enthousiaste coördinator voor 16 uur. 
We zoeken iemand die het werk van het Aanloophuis coördineert en beheert. Bij het Aanloophuis zijn meer dan honderd vrijwilligers betrokken. De profielschets is te vinden op aanloophuisleeuwarden.nl
 
Het Aanloophuis is een initiatief van de Leeuwarder kerken en omgeving. Een plek waar een huiselijke sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of een moment van stilte kan vinden. Ook zijn er spelletjes, liggen er kranten en natuurlijk is er koffie, thee, brood en soep. Het Aanloophuis is al 35 jaar een begrip in het hart van de stad! 
 
De huidige coördinator Marieke Jooste-Heinkes heeft een andere betrekking aangeboden heeft gekregen. Deze heeft ze geaccepteerd.
 
Meer informatie over het Aanloophuis en de profielschets is te vinden op aanloophuisleeuwarden.nl

Actie Kerkbalans 2021

Gemeenteleden,

Zoals u wellicht weet, zijn we aan het eind van de Actie Kerkbalans 2021 gekomen.
Velen van u hebben gebruik gemaakt van de antwoordenveloppe.
Daarvoor dank!

Maar… ook een behoorlijk aantal gemeenteleden heeft dit helaas nog niet gedaan.
Wij, de kerkrentmeesters kunnen daarom nog geen financiële tussenstand geven.
En dat was u vele jaren gewend.

Door de corona-pandemie maatregelen heeft  onze gemeente veel inkomsten gemist.
Heeft u uw kerkbalansformulier nog niet ingevuld en de enveloppe opgestuurd: 
Doe dat dan alsnog. Dit kan gratis via het gratis antwoordnummer.

U kunt uw antwoordformulier ook deponeren in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau.
Een uitgelezen kans voor een mooie en qua gezondheidsonderhoud – zeer aan te bevelen stadswandeling.

Wij rekenen op uw medewerking.
Alvast bedankt!

Cie. Kerkbalans,
Jaap Dijkema
Wieger Visser


Een bestemming voor uw collectegeld 

Nu u al een tijd niet naar de kerk kunt, houdt u uw collectegeld over. Mogen wij u vragen om dat bedrag alsnog aan de kerk te geven?
En het liefst nog iets meer?


De coronacrisis kost de Protestantse Gemeente te Leeuwarden veel geld. We missen niet alleen de collecte-inkomsten, maar ook verhuuropbrengsten, omdat vergaderingen, lezingen, concerten en dergelijke in onze gebouwen zijn afgelast. Tegelijk lopen de meeste kosten gewoon door. 

U kunt ons helpen om de financiële gevolgen van de crisis te beperken door een donatie te doen. Geef uw opgespaarde collectegeld - en wat u verder kunt missen - via de digitale weg. Als u deze link volgt komt u direct op de betaalpagina. Vervolgens drukt u op de gele knop Gift/donatie. Hier kunt u uw collectegeld/gift overmaken. 

U kunt via internetbankieren ook een bedrag overmaken. Het rekeningnummer hiervoor is NL93 RABO 0373 7241 52 ten name van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. 

Hartelijk dank!
 
 Geloof in delen - juist nu!

 Geachte gemeenteleden,

 In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie.
 Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en
 hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze
 naasten en onszelf.

 De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!

 Daarom vragen we uw steun.

 Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden.
 Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de
 komende weken zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw
 bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes. 
 Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

 Heel hartelijk dank!

 P.S. Geloof in delen en geef!